Kontakt

Centrum Szkoleń Językowych

NIP:  534 – 218 -84 – 75

e-mail:kontakt@centrumszkolenjezykowych.pl

tel. 602 723 630