Matura 2019

korepetycje matura 2019

matura 2019

Zapraszamy na KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY PODSTAWOWEJ (120h) oraz ROZSZERZONEJ (120h)

Intensywność kursu: raz w tygodniu, 4 godziny lekcyjne + jedna 15 – minutowa przerwa

Szczegółowy harmonogram kursu będzie podany na pierwszych zajęciach.

terminy zajęć:

Poniedziałek 16.30 – 19.45
Wtorek 16.30 – 1945
Piątek 16.30 – 1945
Sobota 9 – 12.15 , 13 – 16.15 oraz 16.30 – 19.45

Kogo uczymy?

Zapraszamy uczniów klas maturalnych oraz maturzystów z lat poprzednich, którzy chcieliby poprawić swoje wyniki maturalne oraz doskonalić swoje umiejętności językowe.

Jaki jest cel kursu?

Uczestnik kursu przygotowawczego do MATURY 2019 otrzyma pakiet wiedzy i umiejętności niezbędny do zdania egzaminu maturalnego według wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co to oznacza? Nasi lektorzy dostarczą Państwu wiedzę na temat wymagań egzaminacyjnych i zakresu tematycznego, pomogą powtórzyć materiał oraz usystematyzować wiedzę, dostarczą odpowiednie materiały dydaktyczne w celu utrwalenia materiału oraz wyćwiczenia umiejętności językowych potrzebnych do zdania zarówno części pisemnej jak i ustnej Matury.

Zapytaj o kurs

Jak uczymy?

Skutecznie i kreatywnie… nie pozwalamy naszym kursantom się nudzić i dbamy o dobrą atmosferę na zajęciach…
Program kursu przygotowującego do matury podstawowej i rozszerzonej jest autorskim programem nauczania CSJ stworzonym na podstawie wymogów Kuratorium Oświaty. Dzięki dużemu doświadczeniu naszych lektorów wiemy, że każda grupa ma swoją dynamikę dlatego też program ogólny może podlegać lekkim modyfikacją wynikającym z konkretnych potrzeb grupy.

Każde zajęcia prowadzone są w języku angielskim i skupiają się na konkretnej tematyce. Nasi słuchacze powtarzają struktury leksykalno – gramatyczne oraz ćwiczą ich użycie na podstawie materiałów maturalnych. Podczas zajęć kursanci ćwiczą rozumienie tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu, a także przygotowują ustne wypowiedzi i uczestniczą w dyskusjach w parach oraz na forum grupy.

Kurs przewiduje regularne prace domowe zadawane co tydzień, oraz dwa egzaminy maturalne próbne – pisemne i ustne. Ponadto, uczniowie piszą kartkówki i mini testy po omówieniu konkretnego zagadnienia gramatycznego bądź leksykalnego.

Nasi lektorzy to osoby kompetentne, z dużym doświadczeniem i gotowe pomagać uczestnikom naszych kursów w uzyskaniu wymarzonego wyniku! 🙂

Zapytaj o kurs

W jakim celu przeprowadzany jest egzamin maturalny?

Egzamin maturalny spełnia trzy zadania:

  1. Pokazuje, na jakim poziomie zdający spełniają wymagania programowe w zakresie przedmiotów, do których podchodzili na egzaminie.
  2. Jest świadectwem osiągnięcia przez zdającego wymaganej prawem wiedzy w obrębie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w sytuacji, kiedy wszystkie egzaminy obowiązkowe są zaliczone w części pisemnej (na poziomie podstawowym) i w części ustnej (bez określania poziomu)‎.
  3. Przejmuje funkcję egzaminu wstępnego do szkół wyższych, które posługują się wynikami egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów (zwłaszcza na poziomie rozszerzonym) jako wyznacznik w procesie rekrutacji.

Zadania znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają, jaki poziom wiedzy osiąga osoba zdająca każdy przedmiot w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Dokument ten określa zakres wiadomości i umiejętności, które muszą zostać włączone w proces kształcenia i sprawdzone za pomocą egzaminu.

Warunki niezbędne do zdania egzaminu maturalnego:

  1. Otrzymanie nie mniej niż 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
  2. Otrzymanie nie mniej niż 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
  3. Podejście do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej – w tym przypadku nie ma określonego progu zaliczenia.

Jak najlepiej zdać maturę 2019 z języka angielskiego?

Matura zdana bezstresowo i sprawnie to marzenie wszystkich zdających. Na szczęście jest na to sposób, niezbyt wymagający – jedyne czego potrzeba to wytrwałości. Należy sobie odpowiednio ustalić ilość pisanych prac w ciągu tygodnia. Pod uwagę trzeba wziąć, czy jest to matura podstawowa, czy rozszerzona i jaki wynik końcowy będzie zadowalający.

Dobre rozwiązanie to dwie prace napisane w ciągu tygodnia. Dzięki takiej częstotliwości wyrobi się nawyk pisania i stosowania interesujących zwrotów. Właściwa matura będzie tak naprawdę kolejną z pisanych prac. Jeżeli jest taka możliwość, warto skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych znajmoych i poprosić o sprawdzenie wypracowań. Dobrą drogą jest także konsultacja z nauczycielem.

W pierwszej kolejności można zacząć od przepisywanie prawidłowych maturalnych wypowiedzi pisemnych. Wśród nich zawarte mogą być ciekawe wyrażenia oraz zdania, które warto odnotować i zapamiętać. Po osiągnięciu pewnego poziomu należy przejść do tworzenia własnych wypowiedzi, w których zawrzeć można wcześniej zapisane zwroty i zdania. Nieocenioną pomoc otrzymać można też na forach internetowych. Regularne przepisywanie i samodzielne tworzenie gwarantuje zdanie egzaminu maturalnego na wysokim poziomie.

Zapytaj o kurs