Jacek, audytor, administracja publiczna

Z lektorką podjąłem współpracę w ubiegłym roku, ponieważ nowe obowiązki służbowe, które były związane m.in. z częstymi kontaktami z osobami władającymi wyłącznie językiem angielskim, wymusiły podniesienie moich kompetencji językowych.
Do CSJ trafiłem z polecenia kolegi, który był zadowolony z prowadzonych przez nią zajęć. W praktyce potwierdziło się to  i muszę przyznać, że wiele się nauczyłem. Moja lektorka, Pani Magda jest osobą otwartą, miłą i przede wszystkim kompetentną. Doskonale zna język angielski i potrafi tę wiedzę przekazać kursantom. Mogę z czystym sumieniem polecić prowadzone przez nią zajęcia, tym bardziej, że cena jest optymalna w porównaniu do innych lektorów. W przyszłości zamierzam również korzystać z wiedzy i umiejętności pani Magdaleny.